Glazed Owl Vase

Glazed Owl Vase

Regular price
$9.99
Sale price
$9.99

5" Round x 4-1/4"H, 4" Round x 3"H & 2-3/4" Round x 2-1/4"H Stoneware Owl Pots